NL FR
NL FR

Onroerend goed

Leveringen
Bij de overdracht van uw (recreatie)woning maken we de notariële akte van levering voor u op. Deze wordt voorafgegaan door een koopovereenkomst, die de notaris of de makelaar heeft opgesteld. We doen uitgebreid onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. Tevens zien we er op toe dat zowel verkoper als koper voldoet aan de met de levering samenhangende verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. Na ondertekening door zowel verkoper, koper als notaris, wordt een afschrift van de akte ingeschreven bij het Kadaster.

Hypotheken
Wie geld leent kan een hypotheek(recht) vestigen op zijn (recreatie)woning. Het huis wordt onderpand om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. Dit geldt bij zowel de aankoop van de woning als ook bij het vestigen van een (extra) hypotheek. In beide gevallen dient dit bij notariële akte geregeld te worden.