NL FR
NL FR

Ondernemingsrecht

Nationaal en Internationaal Ondernemingsrecht 

Ons doel is het de ondernemer zo eenvoudig mogelijk te maken. Vanuit de algemene ondernemingsrecht praktijk hebben we een brede expertise als het gaat om:

Oprichten of wijzigen
Het oprichten van Flex-B.V.’s, firmacontracten (V.O.F./maatschap), verenigingen, stichtingen, is een vast gegeven voor ons. Zijn er omstandigheden waardoor de statuten gewijzigd dienen te worden, dan leggen we dat -conform de best passende juridische- en fiscale regelgeving- notarieel voor u vast.

Fusies en splitsingen van rechtspersonen
Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag in het bedrijfsleven. Een bedrijf neemt een ander bedrijf over of de twee besluiten samen, onder één identiteit, verder te gaan. Worden delen van een bedrijf afgestoten of overgenomen (zogeheten: splitsing), dan zorgen wij ervoor dat alles correct voor u wordt vastgelegd.

Certificeren van aandelen
Het certificeren van aandelen of vermogen heeft vaak tot doel om de rechten verbonden aan aandelen of vermogensbestanddelen te scheiden. Na certificering komt het  winstrecht (economische recht) bij een ander te liggen dan het stemrecht (zeggenschapsrecht). Wij verzorgen het totaalpakket: de akte van oprichting van de Stichting (Administratiekantoor), de akte houdende administratievoorwaarden en de akte van certificering. Zowel voor Nederlandse vennootschappen als Belgische vennootschappen en Burgerlijke Maatschappen (Nederlands- en Franstalig).

Belgische schenkingen van aandelen
Belastingvrij schenken van aandelen in Belgische vennootschappen en deelbewijzen in Belgische maatschappen (Nederlands- en Franstalig).

Daarnaast heeft Heemstra & Roest Notariaat ook specialistische kennis om goede en flexibele (levens)testamenten en/of (wijziging) huwelijksvoorwaarden voor ondernemers/DGA’s te maken.